Home

Op deze website staan klachten over het functioneren van de Nationale Ombudsman. Deze website is een particulier initiatief en staat los van de nationale ombudsman. Met deze website willen we burgers die bij de nationale ombudsman zelf geen gehoor krijgen een plek geven waar ze hun verhaal kunnen doen. Meer hierover kunt u lezen in onze disclaimer.